Sobre ParlemClar.cat

  1. ParlemClar.cat és un portal d’expressió lliure i independent. Sorgeix per necessitat, arran del clima d’estretor intel·lectual creixent als mitjans de comunicació i xarxes socials del país. Tots els membres components se senten amb l’obligació d’escapar de l’opinió mercenària, sectària i contaminada per la correcció política.
  2. Volem establir una línia constructiva i positiva. Per descomptat, les bones propostes solen partir d’una crítica lúcida i implacable; però sempre defugint l’enderroc estèril d’alguns. Ens conjurem a oferir alternatives viables al que considerem perniciós o errat.
  3. Tots els membres de ParlemClar.cat coincidim en una visió de país lliure, obert i independent. No tenim per què coincidir en el model de país, però sí en la capacitat sobirana per decidir aquest model, a partir de simples consideracions democràtiques i de drets humans i civils.
  4. Rebutgem qualsevol censura o ingerència en la lliure expressió, incloent-hi el dictat de la correcció política, la imposició de quotes de col·lectius o la pràctica de cancel·lació de persones que no encaixen amb el pensament convencional. No acceptarem pressions de cap organització política, empresarial, no governamental o religiosa.
  5. L’opinió individual de cada membre no representa necessàriament les idees dels altres membres del grup. El que ens uneix són els valors bàsics exposats aquí, derivats d’una ètica humanista elemental. A banda d’aquests valors compartits, la discrepància entre els membres de ParlemClar.cat serà respectada i fins i tot fomentada.
  6. ParlemClar.cat no té una política uniforme pel que respecta a la possibilitat de comentar els articles publicats. Aquesta possibilitat ve determinada per cadascun dels membres de ParlemClar.cat. És l’autor de l’article, i ningú més, qui decideix si els seus lectors poden deixar-hi comentaris o no.

El grup fundador: Alfred Bosch, Albert Cuesta, Alfons Duran-Pich, Xavier Roig, Roger Vinton. Agost de 2022